นโยบายการให้บริการ

ไม่ว่าจะเป็นอาคารราชการ วัฒนธรรม การศึกษา หรือวิจัย สถานพยาบาลหรือสวัสดิการ พื้นที่การค้า
สำนักงาน สถานที่ผลิต หรือที่อยู่อาศัย ศิลปะการสร้างต้องเป็น “เรือขนาดใหญ่” สิ่งสำคัญคือความสามารถในการปกป้องและบำรุงรักษาชีวิต วัฒนธรรม และธุรกิจ ณ ที่นี้ ที่บริษัท ซาโต้ โคเกียว
เราคำนึงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการพิจารณาทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้งานอาคารในสภาพที่ดีที่สุดในระยะเวลาที่ยาวนาน

กระบวนการทำงาน

01
การสนับสนุนการวางแผนโครงการ

  • (1) สำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจขยายธุรกิจเข้าไทย เราจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเลือกที่ตั้งไปจนถึงการสำรวจสิ่งแวดล้อมและที่ดิน ในการเลือกที่ตั้งให้เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์โลจิสติกส์,การเข้าถึงง่าย, ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น และราคาที่ดินอย่างละเอียด ตามข้อมูลนี้เราจะเลือกที่ดินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้เรายังจะทำการสำรวจดินและกำหนดทิศทางการออกแบบรากฐานสำหรับอาคาร หากต้องปรับปรุงพื้นที่เราจะเสนอวิธีการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมที่สุดจากมุมมองของมืออาชีพและสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยพิบัติธรรมชาติ
  • (2) เราจะวางแผนและออกแบบอาคารตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับงบประมาณ ลักษณะของงาน และกำหนดการที่ตั้งไว้ เราจะมอบแผนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เรายังพิจารณาการออกแบบที่สามารถตอบสนองการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนในการเติบโตของธุรกิจของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีภาพ 3 มิติจากคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และภาพถ่ายทางอากาศ เราจะแสดงภาพรวมของผังงานที่คาดหวังไว้และอธิบายโครงการให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

02
การสนับสนุนการออกแบบและขออนุญาตต่างๆ

  • (1) เราจะให้การออกแบบอย่างละเอียดตามกฎหมายภายในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างท้องถิ่น ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้จะลดความเสี่ยงของการละเมิดกฎหมายได้อย่างมากแม้หลังจากที่อาคารสร้างเสร็จโดยจะช่วยให้คุณสามารถมุ่งมั่นกับธุรกิจของคุณได้อย่างสบายใจ
  • (2) เรายังให้บริการสนับสนุนในการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร เราจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนแทนลูกค้าของเรา เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง, การขออนุญาตใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะด้านการใช้น้ำและไฟฟ้า, และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถโฟกัสกับส่วนสำคัญของธุรกิจของพวกเขาได้โดยไม่ต้องมีความกังวลเรื่องกระบวนการด้านการบริหารที่ซับซ้อนเหล่านี้

03
การบริหารการก่อสร้าง

  • (1) ผู้จัดการโครงการชาวญี่ปุ่นจะจัดการคุณภาพ, ความปลอดภัย, และกำหนดการการก่อสร้างอย่างเข้มงวด ผู้จัดการโครงการที่เข้าใจภาษา ประเพณี และกฎระเบียบท้องถิ่น รับประกันว่าจะมีการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติตามเวลาการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาใดๆบนโครงการพวกเขาจะดูแลและให้การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และสร้างมาตรการรองรับเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • (2) เราจะตอบสนองต่อความต้องการการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าในระหว่างการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว หากมีคำขอการเปลี่ยนแปลง เราจะอธิบายอย่างชัดเจนว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อความคืบหน้า งบประมาณ และคุณภาพของโครงการ จากนั้น เราจะเสนอแนวทางที่ดีที่สุดและให้ข้อมูลเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้

04
การสนับสนุนการบำรุงรักษา

  • (1) เพื่อสนับสนุนการใช้งานอาคารในระยะยาว เราจัดการบำรุงรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมข้อบกพร่องในช่วงเริ่มต้น ทำให้เราสามารถยืดอายุการใช้งานของอาคารและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้
  • (2) เราขอเสนอการต่ออายุ, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และมาตรการปรับปรุงเพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของอาคาร เรายังเสนอการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของอาคารสูงสุดและลดการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนเหล่านี้ อาคารจะไม่เป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกแต่เป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่สนับสนุนธุรกิจของคุณ

05
การปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์และการวัดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

  • (1) เราให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยการประเมินสภาพปัจจุบันของสถานที่ของคุณและทำความเข้าใจความต้องการธุรกิจ เราเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการปรับปรุง ไม่ว่าจะต้องการอัพเกรดเป็นมาตรฐานล่าสุดหรือต้องซ่อมแซมความเสียหาย ทีมงานของเรารับประกันว่าจะดำเนินการอย่างราบรื่นที่สุด
  • (2) เรามีมาตรการสำหรับต้นทุนวงจรชีวิต (LCC) ช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการต้นทุนรวมตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดของสินทรัพย์ โดยพิจารณาไม่เพียงต้นทุนสร้างเริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนการซ่อมบำรุงและดำเนินการ, ต้นทุนของการถอนทิ้งในภายหลัง ท่านสามารถเข้าใจถึงผลกระทบทางการเงินรวมถึงสินทรัพย์ได้แบบครอบคลุม บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การปรับปรุง และการลงทุนในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนการเงินและการจัดการสินทรัพย์ที่ดียิ่งขึ้น