Total Project Excellence

ด้วยจิตวิญญาณ "Total Project Excellence" และความหลงใหลในการทำงานช่าง เราทุ่มเทให้กับงานของเราอย่างเต็มที่

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยให้ "การผลิตผลิตด้วยทักษะและจิตใจ" สู่สังคมและโลก

เรายินดีรับใบสมัครเสมอ หากคุณสนใจ กรุณาติดต่อเราทันที

ควบคุมการผลิต

ตำแหน่ง
นักบัญชี
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพ
เวลาทำงาน
8:00 – 17:00
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
วันหยุด
วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
โบนัส 2 ครั้งต่อปี/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/การตรวจสุขภาพประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/มือถือฟรีจากบริษัท

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพ
เวลาทำงาน
8:00 – 17:00
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
วันหยุด
วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
โบนัส 2 ครั้งต่อปี/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/การตรวจสุขภาพประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/มือถือฟรีจากบริษัท
ตำแหน่ง
วิศวกรอาคาร
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯและปริมณฑล
เวลาทำงาน
8:00 – 17:00
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
วันหยุด
วันเสาร์ (หยุดครึ่งวัน)/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงหน้างาน/โบนัส 2 ครั้งต่อปี/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/การตรวจสุขภาพประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/มือถือฟรีจากบริษัท

ตำแหน่ง
วิศวกร M&E
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯและปริมณฑล
เวลาทำงาน
8:00 – 17:00
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
วันหยุด
วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงหน้างาน/โบนัส 2 ครั้งต่อปี/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/การตรวจสุขภาพประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/มือถือฟรีจากบริษัท

ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพ
เวลาทำงาน
8:00 – 17:00
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
วันหยุด
วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
โบนัส 2 ครั้งต่อปี/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/การตรวจสุขภาพประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/มือถือฟรีจากบริษัท