ข้อความจากผู้บริหาร

บริษัทฯ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1862 พร้อมกับรุ่งอรุณแห่งญี่ปุ่นสมัยใหม่ บริษัท ซาโต้ โคเกียว สามารถดำเนินกิจการในฐานะบริษัทก่อสร้างที่ครบวงจร ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการอุดหนุนของลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การขยายตัวของเราเข้าสู่ประเทศไทยเริ่มต้นในปี ค.ศ.1986 พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่าประทับใจของประเทศนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซาโต้ โคเกียว กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 300 โครงการ โดยส่วนใหญ่เน้นที่การก่อสร้างโรงงานผลิตสำหรับผู้ผลิตชาวญี่ปุ่น และในทุกๆโครงการ บริษัทฯ ยึดมั่นให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงคำกล่าวที่ว่า “ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่เป็นหัวใจหลักของกลุ่มบริษัท ซาโต้ โคเกียว อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและจะเป็นพันธมิตรที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้าตลอดไป เราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่จากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้

กรรมการผู้จัดการ   คาซูโอะ โอกิฮาระ

บริษัท ซาโต้ โคเกียว กรุงเทพ จำกัด

ข้อมูล บริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท ซาโต้โคเกียว กรุงเทพจำกัด.
ก่อตั้ง
1986
ผู้แทน
คุณคาซูโอะ โอกิฮาระ
ทุน
20,000,000 THB
ที่ตั้ง
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กิจกรรมธุรกิจ
ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรม M & E
ออกแบบสถาปัตยกรรม

 ปรัชญาบริหารและนโยบาย

ปรัชญาบริหารของกลุ่มซาโตะโกเกียวมุ่งเน้นที่ “ลูกค้า เรา และสังคม” และนโยบายบริหารในแต่ละบริษัทของกลุ่ม ปรัชญาบริหารกลุ่มคือความคิดเชื่อมูลในเรา นโยบายบริหารคือทิศทางที่ควรปฏิบัติตามในระยะปานกลางถึงระยะยาวที่สอดคล้องกับปรัชญาบริหารกลุ่ม และครอบคลุมนโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ นอกจากนี้ นโยบายเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับกฎหมายและจรรยาบรรณที่ทุกพนักงานต้องปฏิบัติตาม รวมถึงแผนงานที่เป็นขั้นตอนที่มีความเจาะจงสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 ปรัชญาบริหารกลุ่มซาโต้โคเกียว

 • สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคม
 • ส่งเสริมการบริหารที่เน้นการเติบโตของบุคลากรที่มีชีวิตชีวาและเคารพความเป็นมนุษย์
 • ปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรและให้การสนับสนุนพัฒนาสังคม

 นโยบายบริหารซาโต้โคเกียว – สู่องค์กรที่เชื่อถือและเลือกใช้ –

 • ตระหนักในเรื่องคุณภาพสูง และความคุ้มค่าที่สูงขึ้น
 • สร้างความไว้วางใจ รักษากำไรที่เหมาะสม และการบริหารที่มั่นคง
 • รักษาความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามหลักการสำคัญของสถานที่
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สบาย และ ถูกสุขอนามัย
 • สร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและทั่วโลก

การรับรอง ISO

บริษัทของเราได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ การรับรองเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการคุณภาพสูงให้กับลูกค้า ส่งเสริมการป้องกันสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ISO 9001: ระบบการจัดการคุณภาพ

เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพโดยการดำเนินการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

เราสนับสนุนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการจัดการและปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ

ISO 45001: ระบบการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพ

เราจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพอาชีพเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

Environment consideration

ในฐานะที่เป็นบริษัทก่อสร้าง เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมและทุ่มเทในการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ และต่อไปนี้คือความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราทำอยู่และเป็นส่วนที่เราให้ความมุ่งมั่นมาเสมอ
 • (1)การลดขยะและสิ่งของเสีย : ในขณะที่การผลิตขยะและสิ่งที่เป็นของเสีย เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในโครงการก่อสร้าง เรากำลังมุ่งมั่นที่จะลดมันให้น้อยที่สุด โดยเรามุ่งมั่นในการลดของเสียโดยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการจัดการการก่อสร้างที่แม่นยำ

 • (2)การรีไซเคิลและการแยกประเภท : แม้ว่าขยะและของเสียจะเกิดขึ้น เราก็สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำลายสภาพแวดล้อมโดยการแยกประเภทขยะและรีไซเคิลอย่างถูกต้อง วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ใหม่

 • (3)การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม : เราเชื่อว่ามันสำคัญที่คนงานและพนักงานทุกคนควรตระหนักถึงการพิจารณาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจัดการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้พนักงานแต่ละคนคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ

 • (4)การสร้างอาคารสีเขียว: เรายังทุ่มเทกับการออกแบบและการก่อสร้างอาคารสีเขียวที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยลดการทำลายสภาพแวดล้อมทั้งหมดของวงจรชีวิตของอาคาร ก่อให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน
เราเชื่อว่าทุกการกระทำของเรานำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เรามุ่งมั่นและทำด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้

การตรวจตราความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Safety Environment Patrol

ผู้จัดการโครงการคนญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีหน้าที่เฉพาะทำการตรวจตราความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันภัยและมาตรการสำหรับสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม หากมีข้อบกพร่อง จะให้คำแนะนำและคำแนะนำจนกระทั่งมีการปรับปรุง และควบคุมความตั้งใจในความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เครือข่ายโลก

Sato Kogyo (S) Pte. Ltd. (SINGAPORE)

Address
149 Rochor Rd, Singapore 188425
Tel
+65 6336 7333
Website
Business
Construction

Sato Kogyo (M) Sdn. Bhd. (MALAYSIA)

Address
Level 42, No. 405, Petaling Uptown,
Jalan SS 21/37, Damansara Utama,
47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel
+60 3-7728 8000
Website
Business
Construction

Sato Kogyo (CAMBODIA) Co.,Ltd. (CAMBODIA)

Address
Trapaingkol Village,
National Road No.4 Sangkat Kantouk, Khan Kambol, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia
Tel
+855 23 729 343
Website
Business
Construction

การฝึกอบรม/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Employee Training/Development

เรายึดถือพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า ดังนั้นเราจึงให้โอกาสในการฝึกอบรมในหลากหลายด้าน เช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านเทคนิค การฝึกอบรมด้านความปฏิบัติตามกฎหมาย และการฝึกอบรมในต่างประเทศ (ญี่ปุ่นและสิงคโปร์) เพื่อปรับปรุงความตั้งใจในองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน

Social Contribution/Community Involvement

 • (1) เรายินดีรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างกระตือรือลือ
 • (2) เราเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสังคมในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น